Modlitewnik Nawiedzenia obrazu Miłosierdzia Bożego

 Obecność obrazu jest czasem uwielbienia Bożego Miłosierdzia i zawarcia z Nim przymierza na wieki. Przez wiarę Jezus udziela bogactwa swej łaski i przychodzi do modlącej się rodziny, jak do uczniów w Wieczerniku, z darem oczekiwanego pokoju i jedności. Zachęcamy do tego, aby nasze rodziny oddawały cześć Miłosierdziu Bożemu nie tylko w tych szczególnych dniach. W tym celu zamieszczamy Modlitewnik nawiedzenia obrazu, abyśmy mogli przygotować się do otwarcia drzwi i serc Jezusowi oraz trwać w modlitwie gdy już przekażemy obraz naszym sąsiadom.

Modlitewnik.doc

Modlitewnik.pdf

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.