Historia Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej została ustanowiona w 1989 roku. Jednak już wcześniej rozpoczęto budowę kościoła. Początki budowy świątyni miały miejsce w 1981 roku z inicjatywy księdza Stanisława Czulaka – proboszcza parafii w Niedźwiedziu i mieszkańców w Porębie Wielkiej. Początkowo wierni gromadzili się w tak zwanym dolnym kościele, czyli sali, która obecnie znajduje się pod kościołem.

20 października 1991 roku konsekracji kościoła dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski. Pierwszym proboszczem został ks. kanonik Władysławie Ulmaniec.

Figura Matki Bożej Fatimskiej w ołtarzu wielkim została przywieziona z Fatimy. Rozpoczęcie budowy świątyni i nadanie tytułu parafii łączy się z zamachem na życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Parafianie Poręby Wielkiej rozwijają duchowość maryjną realizując przesłanie Orędzia z Fatimy, które wzywa do modlitwy różańcowej i pokuty za grzeszników. Od  maja do października każdego 13. dnia miesiąca odprawiają nabożeństwa fatimskie.

Inna figura Matki Bożej Fatimskiej, a także relikwie błogosławionych dzieci fatimskich: Hiacynty i Franciszka, to dar księdza kardynała Stanisława Dziwisz. Dary dla parafii zostały przykazane w 2007 roku. Późnym latem 2007 figura rozpoczęła peregrynację po domach rodzin z Poręby Wielkiej. Peregrynacja trwał do jesieni 2008 roku.

Mozaika w ołtarzu głównym przedstawia cud wirującego słońca w koronie dębu, u podnóża Matki Bożej troje dzieci: bł. Hiacynta, bł. Franciszek – po prawej stronie i Łucja po lewej stronie ołtarza, zostały wykonane przez Bogumiłę Drwal z Tarnowa. Artystka ta, jest również autorka relikwiarza dzieci fatimskich w postaci złotej róży wmurowany w ścianę ołtarza głównego. Relikwiarz odsłonił 13 maja 2009 roku ks. kardynał Stanisław Dziwisz.

W 1993 roku została wyrzeźbiona w drewnie droga krzyżowa przez Jana Rapciaka z Górnej Poręby. Artysta ludowy zmarł przed dokończeniem dzieła, kompozycję drogi krzyżowej ukończył jego syn Józef.

W 1994 r. na ścianie kościoła zawisł obraz Jezu, ufam Tobie! namalowany przez Agnieszkę Drwal-Dziurawiec.

13 lipca 2000r. – Roku Jubileuszu ks. kardynała Franciszek Macharski dokonał konsekracji trzech dzwonów, które zawisły na dzwonnicy kościoła. Największy z nich Maryja waży 510 kg., średni Jan Paweł II waży 350 kg., natomiast najmniejszy Duch Święty 220 kg.

W kwietniu 2009 roku rozpoczęto remont i przebudowę wieży kościoła według projektu arch. Andrzeja Mikulskiego z Krakowa. Nadbudowano arkadową część wieży, w której 8 lipca 2010 umieszczono 100 kilogramowy dzwon Franciszek - Hiacynta, poświęcony przez ks. prałat Jan Bielański w Wielkanoc - 4 kwietnia 2010.

Krzyż ze stali nierdzewnej został zamocowany na wieży 9 listopada 2009 roku.

Kamienną figurę Matki Bożej Fatimskiej wykonał Waldemar Wesołowski - rzeźbiarza z Krakowa. Zdobienia figury złożone z pozłacanej korony jagiellońskimi i pozłacanego różańca wykonał Zdzisław Schab z Tarnowa. Widoczna w wieży figura została umieszczona 17 sierpnia 2010 roku.

Kratę za figurą Matki Bożej wykonał zakład ślusarski Jacka Słowika z Krakowa w sierpniu 2010.

Odnowioną wieżę poświecił delegat kardynała Stanisława Dziwisza ksiądz infułat Stanisław Olszówka 13 października 2010 roku.

15 października 2011 zamontowano nowe drzwi do kościoła, wykonane według projektu architekta Andrzeja Mikulskiego. Są to czteroskrzydłowe drzwi dębowe, wzmacniane stalowymi sztabami ze stali nierdzewnej, malowanej na czarno. Na każdym skrzydle pięć sztab zatapianych w licu skrzydła ozdobionych i montowanych na dwóch rzędach ćwieków. Sztaby są przedzielone stylowym elementem pionowym ze stali nierdzewnej malowanej kutej. W każdym skrzydle biegną szyby ze szkła witrażowego miodowego o grubości 4 cm. Drzwi zostały wykonane przez zespól rzemieślników: Jana Pęcka, Jacka Słowika i Piotra Tuszki.

W przedsionku kościoła, po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się kaplica boczna z poświęconymi 20 października 2011 roku, przez ks. biskupa Grzegorza Rysia, obrazami. Pierwszy z nich to wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej - dar matki Władysława Orkana Katarzyny dla wspólnoty parafialnej. Obraz ten cudownie ocalał z pożaru kościoła w Niedźwiedziu w 1992 roku. Pozostałymi obrazami są: Wizja świętego Jana Z Kęt - dar prywatnego ofiarodawcy dla parafii i obraz błogosławionego Jana Pawła II - dar ks. proboszcza Janusza Moskały dla parafii.

Stylowa krata do kaplicy została wykonana według projektu architekta Andrzeja Mikulskiego i przedstawia w formie dekorów kwitnące krokusy, a także krokusy nierozwinięte. Jest to symboliczne przedstawienie, w oparciu o kod roślinności, prawa duchowego rozwoju człowieka, który się modli.

Poczynione inwestycje są darem parafian w 20.lecie konsekracji kościoła.

Na ścianie kościoła została zamontowana rzeźba wykonana i ufundowana przez Pana Andrzeja Ślazyka w drewnie lipowym. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca wezwanie Maryi w Fatimy do modlitwy i pokuty za grzeszną ludzkość nad którą ciąży widmo kary Bożej.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.