Chrzest

W Trzecie niedziele miesiąca na Mszy Św. o godz. 1000. Rodzice powinni zapisać dziecko w Kancelarii parafialnej. Chrzest zgłaszamy w kancelarii 2 tygodnie wcześniej.

NALEŻY PRZYNIEŚĆ:

1.   wyciąg aktu urodzenia z U.S.C.

2.   świadectwo ślubu kościelnego rodziców

3.   jeśli rodzice dziecka są z innej parafii, a pragną chrztu w naszym kościele proszeni są o przyniesienie zezwolenia od ks. proboszcza ze swojej parafii

4.   zaświadczenie z parafii zamieszkania dla rodziców chrzestnych że mogą być chrzestnymi;

5.   kartki potwierdzającą spowiedź św. rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu świętego.


Na rodziców Chrzestnych należy wybrać tych, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i w swoim środowisku są dobrymi apostołami Chrystusa (katolikami praktykującymi)!

Warunki otrzymania dokumentu by zostać chrzestnym dziecka: Drodzy Rodzice Chrzestni:
Przyjmujecie na siebie obowiązek pomagania rodzicom naturalnym lub opiekunom dziecka, a w razie potrzeby zastąpienia ich w dbałości o to, aby ochrzczony otrzymał wychowanie katolickie, prowadził życie chrześcijańskie, odpowiadające przyjętemu sakramentowi chrztu i wiernie wypełniał złączone z nim zadania.
Wyżej wymienieni Rodzice Chrzestni powinni być:
osobami wierzącymi, praktykującymi i odpowiedzialnymi, powinni mieć ukończone szesnaście lat i powinni przyjąć sakrament bierzmowania, powinni wypełniać funkcję rodzica chrzestnego, zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego, kan. 874, par.1.


Drodzy Rodzice Chrzestni!
Podając do chrztu świętego dziecko, rodzicie je do życia Bożego. Przyjmujecie obowiązek dawania dziecku - chrześniakowi przykładu życia religijnego, oraz troski o jego wykształcenie i wychowanie katolickie. Dowodem Waszej dojrzałości religijnej jest spowiedź i Komunia Św. w intencji dziecka - chrześniaka, oraz metryka ślubu, lub świadectwo z katechizacji, lub indeks uczestniczenia, czy ukończenia katechizacji.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.