XXXIV Niedziela Zwykła 24.XI.2019r.

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA KRÓLA  WSZECHŚWIATA


1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

2. Dzisiejsza uroczystość jest świętem patronalnym Akcji Katolickiej. To ruch katolików świeckich zmierzający do wprowadzania wartości chrześcijańskich w życie publiczne. 

3. Dzisiaj po Mszy Św. o godzinie 10.00 na nabożeństwo Eucharystyczne, podczas którego odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego: O Jezu najsłodszy…, za co można uzyskać dziś odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, oraz odmówimy Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa  za Króla i Pana. Jest to święto patronalne KSM-u  i Ministrantów, Służby Liturgicznej., lektorów, scholii.  Prosimy również o modlitwę w ich intencji.

4. Do końca listopada zapraszamy codziennie do wspólnej modlitwy z wypominkami za zmarłych.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy adwent – Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni do Bożego Narodzenia. Nasze przygotowanie polegać będzie na uczestnictwie w roratach i spowiedzi bożonarodzeniowej. Roraty w naszym kościele: w tygodniu o godz. 6.30 z krótka homilią, w niedziele o godzinie 8.00. Zapraszamy dzieci, młodzież dorosłych, całe rodziny. Dzieci będą otrzymywały obrazki z okazji przeżywanych rorat, pod koniec rorat będą nagrody. Zapraszamy również dzieci, by wykonały lampiony samodzielnie i przyniosły je na roraty, pod koniec rorat będą wylosowane najpiękniejsze lampiony i będą nagrodzone a jeden z nich zawiśnie w szopce. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego przygotowania się do Świąt Bożego narodzenia. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”.

6. Od przyszłej niedzieli Pan Organista, rozprowadzać będzie  opłatki, poświęcone przez kapłana w czasie Mszy św., przeznaczone na stół wigilijny. Dochód z tego to dodatkowe wynagrodzenie za pracę Jego  w naszym kościele jest to nasza wspólna forma wynagrodzenia całorocznej służby Pana Organisty. Również Panie z Grupy O. Pio będą rozprowadzać w kościele świece „ Caritas” – 6 złotych, za małe i 12 zł za duże, tyle  trzeba odprowadzić do Kurii, reszta pozostaje w parafii na potrzeby biednych.

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla JOPKI, KACZORY: KOWAL Helena; CICHÓRZ Barbara; POPIELSKA Zofia; KRAUS Józefa; SZCZYPTA Anna; KOWALCZYK  Bożena; za złożoną ofiarę na kościół  70 złotych. Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę o godzinie 9.00 rodziny z osiedle HALAMY , KURKI.

8. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

9. Gazety są do nabycia u ministrantów przed kościołem.

10. W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
 30 XI – św. Andrzej (I w.), Apostoł, brat św. Piotra, jeden z najbliższych uczniów Pana Jezusa, szczególnie czczony w Kościele prawosławnym.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.