XXXIII Niedziela Zwykła 17.XI.2019r.

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

2. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

Po głównej Mszy świętej (o godz. 10.00) wystawienie Najświętszego Sakramentu w monstrancji, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. – za publiczne odmówienie aktu poświęcenia w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Za dwa tygodnie rozpoczniemy adwent i nowy rok kościelny. Jest to równocześnie patronalne święto Akcji Katolickiej.

3. Spotkanie  ministrantów i lektorów w poniedziałek godzinie 17.30
; Oaza młodzieżowa zaprasza w piątek o godzinie 19.00, chór parafialny Gloria Dei w sobotę o godzinie 18.00; Dziewczynki z grupy Misyjnej maja spotkania w piątek o godzinie 15.30.

4. Zapraszam wszystkich chętnych we wtorek 26.11.2019  na godzinę 17.00 na Mszę św. ,
podczas której będziemy się modlić za naszych bliskich pracujących za granicą, i na spotkanie po Mszy świętej w salce Grupy O. Pio. Zapraszam bardzo serdecznie nowych chętnych członków do modlitwy i pracy w Grupie w. O Pio.

5. W czwartek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.
Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Pamiętajmy o modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

6. W piątek, w dniu patronki muzyki kościelnej, św. Cecylii,
pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem upiększają liturgię w naszym kościele, pamiętajmy szczególnie naszego Pana Organistę Zenona, polecając Go w naszej modlitwie, Bogu i opiece Matki Bożej fatimskiej, za tak, piękną i wierną służbę w naszej Parafii.

7. 
Biblijny autor przypomina, że modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch 12,45b). Dlatego zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tej intencji. W niedzielę mamy wypominki roczne , przed Mszą św. o godzinie 8.00; 10.00; 15.00. Codziennie przed wieczorna Msza świętą odmawiamy różaniec lub koronkę do Miłosierdzia Bożego i polecamy Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Po nabożeństwie Msza Święta.

8. Zapraszam całą Radę Parafialną wszystkich Jej członków na spotkanie w niedziele dnia 24.11.2019 po Mszy świętej, o godzinie 10.00. Jest to ważne spotkanie.

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla
: os. : CHLIPAŁY, BIELSKA Kinga; GACKOWIEC Krystyna; GACKOWIEC Roman; KIELUSIAK Jan; CHLIPAŁA Krystyna; KACICZAK Sebastian   i  za złożoną na kwiaty i na środki czystości ofiarę 0 zł.  Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę od godz. 9.00  rodziny z osiedli: JOPKI, KACZORY;

10. Pamiętamy w naszych modlitwach o solenizantach i jubilatach tego tygodnia.


11. Zapraszamy do czytania gazet katolickich
, które można kupić u ministrantów wychodząc z Kościoła.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.