XXX Niedziela Zwykła 27.10.2019 R

1. Chrystus, wstępując do nieba, obiecał swoim uczniom: „Oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skocznie świata”. Szczególnym znakiem wypełnienia tych słów jest Boża obecność w naszej świątyni. Obchodząc dzisiaj dzień poświęcenia tego kościoła, dziękujmy Panu Bogu za miejsce, w którym obdarza nas swoimi łaskami, za posługujących w naszym kościele kapłanów oraz za wszystkich, którzy przyczyniają się do utrzymania i pięknego wyglądu kościoła.

2. Kończy się październik. Jeszcze do czwartku  wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe.

W czwartek zapraszam grupę O. Pio o poprowadzenie Różańca świętego, w poniedziałek ministrantów, we wtorek klasy III Komunijne.

3. W tym tygodniu, w piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku o godz. 8.00; 10.00 i 14.00 na cmentarzu. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Msza Święta na naszym cmentarzu, a po niej procesja o godz. 14.00. W dzień Wszystkich świętych popołudniu nie będzie mszy świętej, natomiast o godzinie 18.00 na cmentarzu wspólny różaniec przy krzyżu. Przypominam Czcicielom Serca Bożego o piątkowej Komunii św. wynagradzającej za nasze grzechy.

4. W sobotę, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszą sobotą  miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 8.00; 10.00; 17.00 z procesja za zmarłych w kościele. Na pytanie: W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu? Katechizm poucza nas: „Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne.” Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. W tych dniach zmarli czekają na naszą duchową pomoc.

5. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty przed I  sobotą miesiąca listopada i przed wszystkimi świętymi w środę i czwartek od godz. 15.00 do 16.30, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

6. W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy ( wypominki ), a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej ofiarujmy odpust w ich intencji, naszą spowiedź świętą. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

7. Przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami  opuszczonymi. Bardzo proszę, tych, którzy sprzątają groby o wrzucanie szkła i części plastykowych do pojemników, natomiast zwiędłe kwiaty i stare sztuczne do kontenera.

8. Przez cały listopad w niedziele przed mszami o godzinie 8.00; 10.00 i 15.00, a w dni powszednie o godz. 16.30 i podczas każdej Mszy świętej i w czasie  modlitwy wiernej będziemy wspólnie modlić się za zmarłych polecanych w wypominkach.

9. W tym tygodniu przypada  I sobota miesiąca  powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką, nabożeństwo I sobotnie o godzinie 16.00.

10. W czwartek przed I piątkiem miesiąca wyjątkowo ze względu na przypadającą w piątek Uroczystość Wszystkich Świętych  udamy się z sakramentami świętymi do chorych i seniorów
z naszej wspólnoty parafialnej od godz. 9.00.

11. Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla Za GRONIE: Barbara MOSKAŁA; Agata KUBIK; Jadwiga ZAPAŁA; Ewa HUDOMIĘT; Maria ZAPAŁA; Maria RAPCIAK; Barbara KAŁAFUT; Stanisław RAPCIAK; Stanisław SZCZYPTA; Ewa ŻABIŃSKA; i za złożoną ofiarę na kwiaty 100 zł.  Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek od godz. 9.00 i w  sobotę po Mszy świętej o godzinie 10.00 rodziny z osiedli: MISIURY I BIAŁONIE.

12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych na drodze do świętości.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.