XIII Niedziela Zwykła – 26.VI.2017r.

1. Witam  serdecznie wszystkich odpoczywających w naszej wiosce i górach. Życzę Wam dobrego wypoczynku, wzmocnienia sił duchowych i fizycznych, umocnienia więzi z Bogiem.

2. Dziś pierwsza lipcowa niedziela.
Niech trwające wakacje, zwłaszcza dla naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

3. Po Mszy świętej o godzinie 8.00 będzie spotkanie Grup Różańcowych  i zmianka tajemnic Różańca świętego.


4. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 7.30 do 17.30, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 6.30 do 7.00 i popołudniu od 15.00 do 17.30. Pierwszopiątkowe nabożeństwo o godzinie 17.30 a Msza święta wynagradzająca o godzinie 18.00. Wyjazd kapłana z posługą sakramentalną do chorych w piątek o godz. 9.00. Wierni odprawiający pierwsze piątki miesiąca niech przyjmą Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy własne i innych ludzi.

5. Wakacyjny porządek Mszy Świętych niedzielnych w naszej parafii będzie następujący:

Msze św.:

  • w dzień powszedni w poniedziałek i czwartek rano o 7.00, popołudniu w środę, czwartek, piątek, sobotę o godzinie 18.00.
  • W niedzielę Msze św. o: 8.00, 10.00, 17.00.

  • Okazja do spowiedzi pół godziny przed nabożeństwem lub Mszą św.
  • We czwartek adoracja od 7.30 do 17.30;
  • W piątek koronka Do Bożego Miłosierdzia z wystawieniem o godz. 17.40;
  • W sobotę różaniec w intencji naszej parafii o godz. 17.25;
  • Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku pół godziny po zakończonej Mszy św.


Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej Eucharystii i w tych nabożeństwach.

6. Dzisiaj przed kościołem będzie zbierana zbiórka do puszek dla dziecka ciężko chorego wspomóżmy rodzinę, wesprzyjmy Ją i Tego chorego chłopca, składając ofiarę na leczenie. Mamy być świadkami miłości miłosiernej, niech to zatem będzie nasza odpowiedź na Chrystusowe wezwanie: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” i na innym miejscu: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

7. W przyszłą II niedziele miesiąca lipca będzie można złożyć pod chórem kościoła, ofiarę na organy, lub na pomoc w utrzymaniu kościoła. Proszę Panów i Panie z Rady Parafialnej o pomoc  w przyjmowaniu tych darów i ofiar na rzecz naszego kościoła. Wszystkim którzy złożyli do tej pory ofiary na ogrzewanie, światło, utrzymane kościoła i na organy składam serdecznie Bóg zapłać. Pragnę poinformować że za wszystkich darczyńców, i za tych co składają ofiary na nasz kościoł, będzie odprawiona Msza święta 15 sierpnia  2017 o godzinie 17.00. Bóg zapłać.

8. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

9. Składam podziękowania za sprzątanie w minionym tygodniu świątyni parafianom z osiedla Starmachy: Kaczor Józefa; Cichórz Katarzyna; Cichórz Grażyna; Trojak Józefa; Zapała Agata; Zapała Janina; Zagrabińska Małgorzata; Wietrzyk Katarzyna; Liberda Anna; Sater Justyna; Tram Anna; Tram Ewa; Tram Józefa; Olszewska Maria; i  za ofiarę  140 zł. na kościoł. Proszę w tym tygodniu o pracę rodziny: z osiedla: Tramy. Prace proszę wykonać w poniedziałek i sobotę o godz. 9.00.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej , którą można nabyć u ministrantów na zewnątrz kościoła.

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.