VIII Niedziela Wielkanocna 04.VI. 2017 R.

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. Dziś można otrzymać Odpust Zupełny za pobożne odśpiewanie, bądź recytację hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”).

3. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

4. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele.

5. W następną niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

6. Za tydzień kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej. Przepis Kościoła głosi: „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku. Ten nakaz powinien być wypełniony w okresie wielkanocnym, chyba że dla słusznej przyczyny wypełnia się go w innym czasie w ciągu roku”. Tą słuszną przyczyną w naszych warunkach jest uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. Jeśli ktoś z wiernych do tej pory nie wypełnił tego obowiązku, niech to uczyni jak najszybciej!

7. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

8. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

9. W czerwcu codziennie o godz. 17.30 w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

10. Zapraszam wszystkich Grupy Parafialne , Rade Parafialną; młodzież, dzieci lektorów, OAZĘ, Grupę Misyjna i całą wspólnotę Parafialną na Mszę św. Prymicyjną Ks. Pawła o godzinie 10.00, godz. 9.45 wyjście uroczyste z plebanii, godz. 10.00 Msza święta. Zapraszam.

11. Boże Ciało przypada 15 czerwca 2017 dlatego proszę o przygotowanie ołtarzy:

 Ołtarz pierwszy - przy domu p. Domańskich ––o pomoc proszę z osiedli: z osiedli: Porębscy całe osiedle, Stróże;

 Ołtarz drugi – przy domu p. Tramów ––osiedle Starmachy, oraz  o pomoc proszę młodzież z Oazy.

 Ołtarz trzeci – przy domu p. Zapałów –– z osiedli: Mościska, N. Domy, Borek; Ostra; Rusnaki;

Ołtarz czwarty – przy domu p. Burnusów – osiedla: Zapały i Cichorze;

12. Życzenia zdrowia i obfitości Bożych darów i łask przekazujemy solenizantom i jubilatom tygodnia. Zmarłych polecamy dobroci i miłosierdziu Boga samego.

13. Bardzo dziękuję za sprzątanie kościoła rodzinom z osiedli: Porębscy cz. I: Potaczek Małgorzata; Czech Katarzyna; Rapta Jadwiga; Luberda Janina; Myszogląd Józefa; Stróżak Renata; Stróżak Beata; Cichorczyk Maria; Stróżak Janina; Porębski Edward; Porębska Urszula; Wilk Maria; Smoleń Wacław  i za ofiarę 100 zł złożoną na potrzeby kościoła. Prosimy o utrzymanie porządku w naszej świątyni w nadchodzącym tygodniu rodziny z osiedla: Porębscy cz. II – od państwa Waleńcik do Pani Jania Pracę proszę wykonać w poniedziałek i w sobotę o godzinie 9.00.

14.Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć u ministrantów na zewnątrz kościoła.

15.W tym tygodniu patronują nam:

10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński (wspomnienie obowiązkowe).

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.