II Niedziela Wielkiego Postu 12.III.2017r.

1. Co roku w drugą niedzielę okresu paschalnego przygotowania rozważamy ewangelijną perykopę o przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego bóstwa i pokazać, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas.

2. Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem.
Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 16.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, dzieci i dorośli, a 17.45 młodzież pracująca, gimnazjalna ze szkół średnich, w niedzielę o godz. 9.00, dla tych co nie mogli przyjść w piątek, a w niedzielę o godz. 14.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes.
Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

4. Przypominam i proszę: Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia,
jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

5. Przypominam, przygotowanie do bierzmowania dla uczniów 3 klasy Gimnazjum
w środę o godz. 15.30. Zainteresowani powinni brać udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej o godzinie 17.45. Bierzmowanie odbędzie się dnia 22.III.2017, bierzmował będzie ks. Bp. Damian Muskus.

6. W najbliższą środę. Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej
z wypominanymi prośbami będzie o godz. 16.45. Zapraszam.

7. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju Bożego miłosierdzia
, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Okazja do spowiedzi świętej przed każdą Mszy Świętej, w ciągu tygodnia ( 30 min.).

8. 
W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła Rodzinom z osiedla Chlipały:  Kaciczak Sebastian; Kaciczak Helena; Pępek Joanna; Kielusiak Maria; Kielusiak Kinga – Bielska; Gackowiec Krystyna; Gackowiec Joanna; Chlipała Krystyna i za złożoną ofiarę 100 zł. na kościół. W tym tygodniu proszę o sprzątanie w kościele w poniedziałek i w sobotę od godz. 9.00 mieszkańców z osiedla: Gwałty.

10. Pragnę podziękować
Paniom Stanisławie Zapała i Pani Elżbiecie Jania za posprzątanie chóru oraz, Panom  Zapała Józefowi, Lupie Marianowi  i Panu Jani Wiesławowi za pomoc przy organach;

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.