VI Niedziela Zwykła 12.II.2017r.

1. Witam serdecznie w naszym kościele Gości, Wczasowiczów, narciarzy. Życzę Wam wszystkim dobrego wypoczynku. Zapraszamy także w dzień powszedni na Msze św..

2. Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

3. Dzisiaj po mszach świętych w przedsionku kościoła zbiórka na fundusz remontowy i na ogrzewanie kościoła, czy organy.


4. 
Zapraszam od dzisiejszej niedzieli na  40 – godzinne nabożeństwo, które będzie trwało przez trzy kolejne niedziele. Po Mszy Św. od godz. 10.00, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do godz. 14.50. Po zakończeniu nabożeństwa Msza św. wieczorna, o godz. 15.00. Zapraszam na adorację według ustalonego porządku. Dziś zapraszamy: od

  • 11.30 – 12.30 – Róże Kobiet;
  • 12.30 – 13.30 – Róże Mężczyzn;
  • 13.30 – 14.30 -  Kaczorówka, Kozyry, Malarze, Nowina, Ostra, Borek;
  • 14.50 - Zakończenie adoracji,
  • 15.00 - Msza św.


5. W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta. Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

6.   
14 lutego tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia, zapraszam wszystkich zakochanych na mszę świętą  o godzinie 17.00, będziemy się szczególnie modlić za tych , których kochamy za małżonków, narzeczonych i wszystkich , którzy pragną się pomodlić za kogoś bliskiego , a którego kocha i pragnie Bogu podziękować za ta piękną miłość.

7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła Rodzinom: z osiedla Mrałty, Gąsiory, Słomiany: Misiura Stanisława; Misiura, Maria; Misiura Józefa; Zapała Maria; Pitek Zofia; Smreczak Maria; Smreczak Zofia; Smreczak Monika; Smreczak Agnieszka; Smreczak Krystyna; Liberda Agata;  i za złożoną ofiarę 120 zł. na Kościół. Zapraszam do sprzątania w nadchodzącym tygodniu rodziny: Osiedle: Za Gronie. Proszę o posprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę od godziny 09.00.

8. Zapraszam do kupna gazet, które można dostać u ministrantów przy wejściu do kościoła.

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.