XXX Niedziela Zwykła 25.10.2015 R.

Rocznica poświęcenia własnego Kościoła


1. Dzisiaj obchodzimy liturgiczne wspomnienie poświęcenia naszej świątyni. Ten Budynek został przeznaczony wyłącznie do Kultu Bożego. To święto naszej wspólnoty, która gromadzi się w tej świątyni. Znakiem poświęcenia są zapalone cztery świece tzw. Zacheuszki, w miejscu namaszczenia ścian świątyni. Po mszy świętej o godzinie 10.00 wystawienie najświętszego Sakramentu i pieśń Ciebie Boga wysławiamy. Dziękując Pan Bogu za świątynie dziękuję również wszystkim, którzy w ostatnich dniach wspierali inwestycje poczynione w naszym kościele: spłata długu za wykonane okna, na tabernakulum które jest obecnie w naprawie, konserwacji i złoceniu, czy pomagają przy różnych pracach w kościele. Bóg Zapłać.

2. Dzisiaj w kościołach odbywa się liczenie wiernych uczestniczących we Mszach św. i przystępujących do Komunii Świętej.

3. W sobotę   zakończenie nabożeństw różańcowych, bardzo proszę dzieci o przyniesienie wyklejanek z różańców ( podpisane);

4. W niedziele 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte o godzinie: 8.00, 10.00 i 14.00 na cmentarzu ZA ZMARŁYCH WYPOMINANYCH W WYPOMINKACH. Po mszy świętej będzie procesja wokół cmentarza z czytaniem wypominków. W dzień Wszystkich świętych popołudniu nie będzie mszy świętej, natomiast o godzinie 18.00 na cmentarzu wspólny różaniec przy krzyżu.

5. Od godz. 8.00 przez cały dzień Wszystkich Świętych będzie kwesta Rady Parafialnej na pokrycie opłat za użytkowanie cmentarza przez cały rok: wywóz śmieci i opłacenie wody.

6. W Dzień Zaduszny 2 listopada msze święte o godzinie:8.00, 10.00 i 15.00 z procesją po kościele. W tych dniach zmarli czekają na naszą duchową pomoc. Na pytanie: W jaki sposób możemy pomóc w oczyszczeniu dusz w czyśćcu? Katechizm poucza nas: „Wierząc w komunię świętych, wierni pielgrzymujący jeszcze na ziemi mogą pomóc duszom w czyśćcu, ofiarując za nich modlitwy za zmarłych, w szczególności Ofiarę eucharystyczną, lecz także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne.” Możliwość zyskania odpustu zupełnego daje Kościół wiernym od 1 do 8 listopada pod zwykłymi warunkami, czyli stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. modlitwa: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i modlitwa w intencjach Ojca świętego, nawiedzenie cmentarza.

7. Spowiedź św. przed I piątkiem i zarazem Uroczystością Wszystkich Świętych, w sobotę od 14.30 do 17.30.

8. Wypominki Listopadowe i roczne proszę można zgłaszać w kancelarii lub w zakrystii po mszach świętych, można napisać na normalnych kartkach tylko proszę uprzejmie czytelnie. Przez cały miesiąc listopad codziennie na Mszach św.  będą wypominki listopadowe i modlitwy za zmarłych. Natomiast wypominki roczne będą  w każdą niedzielę przed Mszami o godzinie 8.00, 10.00, 15.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.

9. W związku z uroczystością Wszystkich Świętych i następującym po niej wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwanym inaczej Dniem Zadusznym, przypominamy o obowiązku uporządkowania i przyozdobienia grobów naszych bliskich. Prosimy też o zainteresowanie się grobami  opuszczonymi. Bardzo proszę, tych, którzy sprzątają groby o wrzucanie szkła i części plastykowych do pojemników, natomiast zwiędłe kwiaty obok kontenera.

10. Spotkania – kandydaci na Ministrantów w poniedziałek 26.10. o godz. 15.45; lektorów i ministrantów w poniedziałek o godz. 18.30, bierzmowani  klasy II po nabożeństwie różańcowym, spotkanie OAZY i studentów w sobotę 31.10 o godz. 19.30, klasy III gimnazjum w piątek o godz. 18.00. Zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach.

11. Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom z osiedla Tramy: Tram Michalina; Burnus Zuzanna; Kaciczak Zofia; Tram Janina; Kałafut Barbara; Kaciczak Józef; Domagała Agata; Domagała Marta; Domagała Maria; Tram Beata; Maćków Jadwiga; Tram Władysława; Krzysztofiak Lucyna; Pachowicz Stanisława; Kozyra Anna; Tram Ewa i za złożoną na kwiaty 170 zł.  Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek od godz. 9.00 i w piątek o godzinie 9.00 rodziny z osiedle Rusnaki.
 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.