XXXIV Niedziela Zwykła 24.XI.2013r.

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA KRÓLA  WSZECHŚWIATA1. Przeżywamy dziś uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ma ona nam przypominać przede wszystkim o tym, że dla człowieka wierzącego królować znaczy służyć, a to pociąga za sobą gotowość bycia do dyspozycji drugiego człowieka.   Uroczystość ta została ustanowiona w 1925 roku przez papieża Piusa XI. Jej celem jest zwrócenie uwagi na to, że Chrystus z samej swojej natury jest Królem, jak zresztą sam się określił, stojąc przed Piłatem. Królestwo Jego jednak nie jest z tego świata, dlatego nie można próbować określać Chrystusowego królowania na podobieństwo ziemskiego. Królestwo Jezusa obejmuje wszystkie ludy, języki i narody, a panowaniu Jego nie będzie końca. Za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę „Ojcze nasz”, wypowiadamy wezwanie: „Przyjdź królestwo Twoje”, prosząc o to, by nastało królestwo Jezusa, które nie jest z tego świata. Jest to królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Warto, abyśmy o tym pamiętali w naszej codzienności.

2. Dziś  UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, po Mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Jest to święto patronalne KSM-u  i Ministrantów, Służby Liturgicznej., lektorów. Prosimy również o modlitwę w ich intencji.

3. W minioną środę zapisał się tylko jeden chłopiec do służby przy ołtarzu, nie wiem dlaczego tak mało chłopców chce służyć dla Pana Jezusa, nie wiem dlaczego rodzice nie potrafią zachęci swoich dzieci do posługi przy ołtarzu dlaczego!!! Zapraszam również OAZĘ na spotkanie w piątek o godz. 15.30, do salki.

4.  W przyszłą niedzielę rozpoczniemy adwent – duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia. Nasze przygotowanie polegać będzie na uczestnictwie w roratach i spowiedzi bożonarodzeniowej. Roraty w naszym kościele: w tygodniu o godz. 6.30, a w niedzielę o 8.00 z krótka homilią. Zapraszamy dzieci, młodzież, które będą otrzymywały obrazki z okazji przeżywanych rorat ,pod koniec rorat będą nagrody. Zapraszamy również dzieci, by wykonały lampiony samodzielnie i przyniosły je na roraty, pod koniec rorat będą wylosowane najpiękniejsze lampiony i będą nagrodzone a jeden z nich zawiśnie w szopce. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wspólnego przygotowania się do Świąt Bożego narodzenia.

5. Od przyszłej niedzieli Pan Organista, rozprowadzać będzie  opłatki, poświęcone przez kapłana w czasie Mszy św., przeznaczone na stół wigilijny. Dochód z tego to dodatkowe wynagrodzenie za pracę Jego  w naszym kościele jest to nasza wspólna forma wynagrodzenia całorocznej służby Pana Organisty. Również Grupa O. Pio będzie rozprowadzać w kościele świece „ Caritas” – 6 złotych, za małe i 12 zł za duże  trzeba odprowadzić do Kurii, reszta pozostaje w parafii na potrzeby biednych.

6.  Dziękuję za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu rodzinom: Cichańska Barbara; Cichańska Barbara; Cichańska Zofia; Cichańska Natalia; Matuła Aneta; Matuła Maria; Kruas Teresa i ofiarę 80 zł. na potrzeby kościoła. Proszę w tym tygodniu o sprzątanie kościoła w poniedziałek i w sobotę o godzinie 9.00 rodziny z osiedle Za Gronie.

7.  Bardzo serdecznie pragnę dziś szczególnie podziękować Panu Organiście Panu Zenkowi Dziedzicowi, za całoroczne granie w naszym kościele, za dbanie o piękny śpiew i o muzykę , czy w czasie nabożeństwa, czy w czasie Mszy św. za cały śpiew wykonywany w naszym kościele liturgiczny, za Twoją punktualność, za wszelka pomoc przy kościele, za dobroć Twego serca, za zaangażowanie się w życie kościoła, za służbę jako Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii. Wczoraj przeżywaliśmy w kościele wspomnienie św. Cecylii Twojej Patronki Organistów, niech ona poprzez śpiew który ukochałeś doprowadzi Cię Panie Zenku do Chrystusa naszego Zbawiciela, Niech Tobie i Twojej Rodzinie w dalszym życiu Bóg niech błogosławi. Szczęść Boże. 

8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, która można nabyć u ministrantów na zewnątrz kościoła. 
 

Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej w Porębie Wielkiej - Koninkach  tel. 18 33 17 210   www.parafiakoninki.pl    mapa witryny   projekt i wykonanie M.S.